فهرست سخنرانی های کوتاه و شنیدنی پرسش‌های عزاداری:

صدای خون | بیرق | چرا عزاداری | مجلس عزا  | چرا عزاداری می کنیم 1 | چرا عزاداری می کنیم 2 | چرا عزاداری می کنیم 3 | چرا عزاداری می کنیم 4

(با انتخاب هر یک از موارد فوق به پایین همین صفحه و محل قرار گیری آن مطلب منتقل خواهید شد.)


صدای خون / حجه الاسلام والمسلمین حامد رضا معاونیان / 3:35

آیا شعار لفظی و عزاداری کافیست؟

دانلود


بیرق / آیت الله حاج شیخ حسین وحید خراسانی / 5:45

یکی از شبهات پیرامون اقامه عزای امام حسین (علیه السلام) و پاسخ به آن بر اساس نوع شبهه کنندگان.

دانلود


چرا عزاداری / دکتر محمد دولتی / 4:52

نقد و شبهه در مورد عزاداری امام حسین علیه السلام

دانلود


مجلس عزا / حجه الاسلام والمسلمین حامد رضا معاونیان / 3:46

آیا آمدن ما به مجلس امام حسین علیه السلام اشتباه است؟

دانلود


چرا عزاداری می کنیم 1 / حجه الاسلام والمسلمین سیّد حسن احمدی اصفهانی / 1:44

چرا ماعزاداری می کنیم  (حفظ دین).

دانلود


چرا عزاداری می کنیم 2 / حجه الاسلام والمسلمین سیّد حسن احمدی اصفهانی / 2:47

چرا ماعزاداری میکنیم -2(عظمت مصیبت).

دانلود


چرا عزاداری می کنیم 3 / حجه الاسلام والمسلمین سیّد حسن احمدی اصفهانی / 2:1

چرا ماعزاداری میکنیم -3 ( مودت اهل بیت).

دانلود


چرا عزاداری می کنیم 4 / حجه الاسلام والمسلمین سیّد حسن احمدی اصفهانی / 3:45

چرا ماعزاداری میکنیم -4( بزرگداشت شعائر).

دانلود