فهرست سخنرانی های کوتاه و شنیدنی عزاداری امام حسین (ع):

 فضیلت عزا | لطف اهل بیت | پیام عاشورا | پله های اشک | بغض در عزا | عزای خورشید

(با انتخاب هر یک از موارد فوق به پایین همین صفحه و محل قرار گیری آن مطلب منتقل خواهید شد.)


فضیلت عزا / حجه الاسلام والمسلمین حامد رضا معاونیان / 13:36

فضیلت عزای امام حسین علیه السلام

دانلود


لطف اهل بیت / دکتر محمد دولتی / 1:27

لطف و رحمت خاندان اهل بیت است که ما به مجلس عزای خود راه می‌دهند

دانلود


پیام عاشورا / آیت الله حاج شیخ حسین وحید خراسانی / 2:20

پیام آیت الله وحید درباره عزاداری عاشورا

دانلود


پله های اشک / دکتر محمد دولتی / 0:21

تاثیر گریستن و عزاداری برای امام حسین (علیه السلام) برای تقرب به عبودیت خداوند 

دانلود


بغض در عزا / حجه الاسلام والمسلمین سید احمد دارستانی / 31:53

اجر بغض کردن در عزای سیدالشهدا

دانلود


عزای خورشید / آیت الله حاج شیخ حسین وحید خراسانی / 30:15

اهمیت اقامه عزای امام حسین علیه السلام

دانلود