صفحه ورود:

با رفتن به سامانه «سماح» (به آدرس samah.haj.ir) صفحه زیر برای شما به نمایش در می آید.

Untitled5.png

 


ثبت نام:

متقاضی ضمن مطالعه نکات مربوطه و قبول شرایط مندرج در سامانه سماح با وارد کردن عبارت امنیتی و کلیک بر روی گزینه «شروع
ثبت نام» وارد صفحه ثبت نام می شود.

Untitled6.png
 

 

مرحله ثبت اطلاعات:
در این مرحله باید اطلاعات خواسته شده در فرم ثبت نام به صورت صحیح وارد شود.
تذکر: ثبت اعضای گروه در همین مرحله و بعد از ثبت سرگروه صورت می پذیرد،
پس از ثبت کلیه اعضای گروه دکمه «ثبت و ادامه» زده شود.

Untitled7.pngUntitled8.png

 

 

مرحله ثبت خدمات درخواستی (در صورت انتخاب گزینه اعزام در ایام اربعین):

Untitled9.png

 

مرحله تائید اطلاعات (در صورت انتخاب گزینه اعزام در ایام اربعین):

Untitled16.png

 

 

مرحله ثبت خدمات درخواستی (اعزام خارج از ایام اربعین):

Untitled11.png

 

 

مرحله تائید اطلاعات (اعزام خارج از ایام اربعین):

Untitled12.png

 

 

ویرایش:

Untitled13.png

 

 

مرحله پایان ثبت نام:

Untitled14.png

 


پیگیری وضعیت و ویرایش:
بعد از پایان ثبت نام و قبل از مراجعه به دفاتر خدمات زیارتی، در صورتی که اطلاعات ثبت شده، نیاز به ویرایش داشتند،
سرگروه می‌تواند با استفاده از کد رهگیری ارائه شده در مرحله پایانی، اقدام به ویرایش اطلاعات کند.

Untitled15.png