دکتر محمدرضا سنگری به کرب‌وبلا گفت: فیلم در کل خوب بود مثل اینکه مشکلات تاریخی را از آن زده بودند. چهل دقیقه از فیلم حذف شده بود و به نظر بنده لطمات زیادی به فیلم زده بود. 

وی در خصوص نقدهای وارده به بحث های تاریخی در این فیلم گفت: این فیلمی که پخش شد مشکل خاصی از نظر تاریخی نداشت. البته روی سخنان امام حسین علیه السلام یک سری حرف ها هست که این به امام حسین (ع) منسوب است اما این انتساب صحیح نیست که در فیلم برخی ازین جملات بود مثل «ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی یا سیوف خذینی.» که برای یک شاعر عرب است و اصلا منسوب حضرت نیست.

او درباره نشان دادن نمایش چهره حضرت عباس (ع) گفت: به نظر بنده وقتی در سینمای ما تصاویر پیامبران معصوم مثل حضرت یوسف را نشان داده ایم مشکلی برای نشان دادن تصویر حضرت عباس (ع) نیست. حتی در تعزیه هم افراد که شبیه را بازی می کردند نقش حضرت عباس (ع) و امام حسین (ع) را بازی می‌کردند و مشکلی نبوده بنا براین بنظر من مشکلی ندارد.

«اما چقدر خوب می شود این افرادی که در نقش این بزرگان بازی می کنند بعد ها در ادامه زندگی حرفه ای و کارشان رعایت کنند و حرمت این نقش را نگه دارند.»

وی تاکید کرد: در ساخت فیلم های درام باید کمی دست کارگردان هارا باز بگذاریم زیرا برای اینکه به داستان سیر بدهند مجبور هستند بعضی جزئیات را رعایت نکنند و ویا روایتگری را کمی تغییر بدهند اما این فیلم انحرافی از تاریخ نداشت.

 

DSC_0637.jpg

 

 


یکی از رسالت‌های «کرب‌وبلا» اطلاع‌رسانی در حوزه امام حسین علیه‌السلام است که در راستای این رسالت، رویدادهای خبری را پوشش می‌دهد و مصاحبه با افراد صاحب نظر را به صورت غیرجانبدارانه در جهت تبیین دیدگاه‌های مختلف منتشر می‌کند. در نتیجه نظر افراد مصاحبه شونده لزوما همان دیدگاه«کرب‌وبلا» نخواهد بود.