به گزارش «سایت تخصصی امام حسین علیه السلام» به نقل از  شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، همزمان با لیالی پرفیض قدر، زائران حریم حسینی به انجام اعمال این شب عزیز و  احیای آن پرداختند.