اولین کلمه ای که با دیدن این عکسها به ذهنم آمد:

  غربت...

 


حال و هوای حرم حضرت زینب در این روزها (منبع: مشرق)

 

عکسهای مربوط به 15روز پیش (منبع: شیعه نیوز)

 دو عکس نه چندان جدید اما بسیار دیدنی (منبع: شیعه نیوز)