متهمان شیعه عبارتند از عیسى بوزید، مجتبى خلیفه العمیشی، عیسى طاهر الناصر، علی محمد النیف، وحسین إبراهیم العتیق که دادگاه سعودی آن ها را به زندان به مدت 6، 5 ، 4، 3 ، 2 سال و ممنوعیت از سفر محکوم کرد.
سازمان حقوق بشر عربستانی – اروپایی تا پیش از این در بیانیه ای تاکید کرده بود که محاکمه این گروه از شیعیان که در میان آنان چندین کودک نیز وجود دارد، به دلیل سری بودن محاکمه طبق اصول عادلانه محاکمات صورت نگرفته است؛ علاوه بر آن، متهمان 20 ماه بعد از بازداشت محاکمه شدند.
از سوی دیگر دادگاه تجدید نظر ریاض حکم صادر شده علیه دو شهروند شیعه به نام های عبدالله المزرع و فاضل المناسف را مورد تایید قرار داد و اعلام نمود حکم زندان 15 سال زندان و پرداخت 100 هزار ریال سعودی علیه المزرع و همچنین حکم 14 سال بازداشت علیه المناسف به اتهام فعالیت های حقوقی و تصویر برداری از اعتراضات شیعیان؛ اجرا خواهد شد.