«دیوان وقف شیعی» عراق از عزم راسخش برای ترمیم تمام مراقد و مزارهای مقدسه تخریب شده به دست داعش خبر داد.

شیخ «سامی المسعودی» دبیر کل این دیوان در اظهاراتی مطبوعاتی گفت: ما در حال حاضر 11 مزار تخریب شده به دست داعش در استان دیاله را ترمیم کرده ایم و اراده ای راسخ برای ساخت دوباره تمام این اماکن مقدس داریم.

وی افزود: طرحی مشخصی برای ساخت تمام مراقد و اماکن مقدس اتخاذ خواهیم کرد و اجرای آن بعد از پایان درگیری با این گروهک ها آغاز خواهد شد.

داعش از زمان ورود خود به عراق اماکن مقدسه بسیاری را تخریب کرده است که از بارزترین آنها مراقد انبیاء یونس، شیث، جرجیس و دانیال (علیهم السلام) است.