این بخش وظیفه اطلاع رسانی در خصوص اشیاء گمشده در حرم مطهر را بر عهده دارد. این قسمت مطابق شارع مقدس، مشخصات اشیاء پیدا شده را تا یک سال منتشر نموده و در صورت عدم مراجعه صاحب شیء پیدا شده بعد از گذشت یک سال از آن تاریخ ، مطابق شرع اقدام می‌نماید . ضمنا مدارک رسمی یافت شده مثل شناسنامه ، گذرنامه بعد از گذشت یکسال از تاریخ مفقود شدن به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در کربلا تحویل داده خواهند شد. همچنین این واحد وظیفه نگهداری از اشیاء قیمتی شما و نگهداری از اشیاء گمشده در کانکس امانت خارج حرم مطهر می باشد.

تلفن‌ها:

تلفن های واحد 
سانترال : 322600 داخلی : 141 
کد جمهوری عراق : 00964 
کد استان مقدس کربلا : 032 
تلفن مستقیم برای تماس از داخل کربلا : 333253 - 333254 - 327999 
اتصالنا : 009647400342201 
الاثیر : 009647804947331 
سرپرست قسمت : 009647801016727 
اشیاء گمشده حرم مطهر حسینی : 324873 
اشیاء گمشده - قسمت بین الحرمین :009647602007666 

پست الکترونیک : persian@alkafeel.net

برای کسب اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.