طراح این تصاویر علت شروع چنین کاری را مظلومیت خاندان عصمت و طهارت سلام الله علیها عنوان کرده است و هدف اصلی خود را رساندن کلام گوهربار معصومین به گوش جهانیان می داد.

وی مخاطب هدف خود را ساکنین کشورهای خارج از مرز ایران می داند که این مطالب کمتر به گوششان خورده است.