«علی کریم الحسناوی» افزود: گردان مالک اشتر موفق شد در منطقه رزازه عویسات مغز متفکر نقشه حمله به شهر مقدس کربلا را پس از حمله به پایگاه مخصوصش در منطقه بزیز نزدیک عامریه ی فلوجه دستگیر کند.

الحسناوی افزود: تحقیقات اولیه نشان می‌داد که گروه تروریستی داعش قصد حمله به شهر مقدس کربلا از طریق منطقه بزیز به‌طرف استان الانبار و ورود به منطقه رزازه را دارد.

وی بیان داشت، فرماندهی گردان مزبور از روی جزئیات نقشه به مسئولان آن دسترسی پیدا کرد و گروه‌های تروریستی را پیش از آن‌که به منطقه رزازه برسند، دستگیر کرد.

الحسناوی گفت که گردان‌های آستان مقدس امام حسین (ع) امروز، پس از پاک‌سازی روستاهای اطراف عامریه به این منطقه رسیدند.

نامبرده ادامه داد، پاک‌سازی که توسط گردان انجام گرفت از بخش جرف الصخر شروع شد و سپس تا بخش فارسیه و منطقه حجیر و عویسات و حتی عامریه فلوجه ادامه یافت.

وی با اشاره به این‌که گردان در ضمن پیشروی به پنج خودروی سعودی دست‌یافت که داعشی ها برای حمله به نیروهای نظامی به کار می‌بردند، افزود، علاوه بر این اسناد مهمی همراه با گذرنامه‌های سعودی و بسته‌های انفجاری و موشک نیز در این خودروها کشف شده است.

الحسناوی گفت: ما می‌خواهیم به همه‌کسانی که به زیارت کربلا می‌آیند این پیام را بدهیم که با اطمینان خاطر شب و روز در امنیت حرکت کنید. زیرا نیروهای ما به عمق پایگاه‌هایی که تروریست‌ها به‌عنوان پناهگاه انحصاری انتخاب کرده‌اند، دسترسی دارند.