عقیل المسعودی رئیس کمیته امنیتی استان کربلای معلی خبر داد که نیروهای امنیتی این استان یک هسته تروریستی متشکل از 6 نفر را شناسایی و بازداشت کردند که در انفجار تروریستی خیابان «میثم تمار» در مرکز شهر کربلا دست داشتند و بازجویی‌های صورت گرفته نشان داد که این افراد از اهالی استان نبوده، بلکه از پناهجوی طایفه «شبک» هستند.