در کنار ده‌ها فعالیت تروریستی و ضد انسانی گروه داعش علیه مردم عراق، این گروه تروریستی و تکفیری دختران ایزدی را اسیر جنگی می داند و آنها را در مناطق تحت تصرف خود می فروشد.
ایزدی ها هم اکنون در اردوگاه ها، ساختمان های نیمه کاره و زیر پل هایِ واقع در مناطق کُردنشین شمال عراق به سر می برند.  به گفته کارشناسان؛ حدود 4 هزار و 500 ایزدی همچنان در مناطق تحت تصرف داعش زندگی می کنند که در میان آنها حدود 3 هزار زن و کودک وجود دارند.
داعش با زنان و دختران ایزدی همچون اسیران جنگی برخورد می کند و آنها را در مناطق تحت تصرف خود می فروشد و تعداد اندکی از این زنان و دختران توانستند از دست داعش فرار کنند. زنی ایزدی به نام «عدله» همراه چند زن و دختر دیگر مدت 38 روز اسیر داعش بود و سرانجام توانست فرار کند و هم اکنون با شوهرش در اردوگاه شهر زاخو زندگی می کند.

یک روز تصمیم گرفتیم که فرار کنیم هر چند جان خود را در این راه از دست بدهیم زیرا مرگ را به زنده بودن ترجیح می دادیم.

عدله می‌گوید: اعضای داعش من و چند زن و دختر دیگر را از روستایمان در شهر موصل ربودند، در خانه‌ای بزرگ که مملو از زن و دختر بود، نگهداری می‌کردند و همه در و پنجره ها را بسته بودند و دور تا دور خانه نگهبانی می دادند. وی می افزاید: اعضای داعش هر چند روز یک بار می آمدند و ما را مجبور می کردند که حجاب مان را برداریم تا از میان ما افرادی را انتخاب کنند و زنان و دختران را پس از انتخاب کردن با کشیدن موهایشان از خانه خارج می کردند سپس وحشیانه می زدند و به آنان تجاوز می کردند.
عدله می گوید: یک روز تصمیم گرفتیم که فرار کنیم هر چند جان خود را در این راه از دست بدهیم زیرا مرگ را به زنده بودن ترجیح می دادیم.
«خضر دوملی» کارشناس امور اقلیت ها می گوید: داعش زنان و دختران ایزدی را در زندان یا کاخ یا اماکن تفریحی حبس می کند. دوملی می افزاید: داعش ایزدی ها را بیش از دیگر هدف گرفته است زیرا می خواهد بخش های مهم مناطق سکونت ایزدی را به تصرف خود دربیاورد. داعش همچنین معتقد است که عقاید ایزدی ها چیزی جز خرافات نیست.
این کارشناس امور اقلیت ها می گوید: داعش معتقد است که ایزدی ها بی دین هستند و نباید از هیچ حقوقی برخوردار باشند. 

 

خبرگزاری تسنیم