حمید رضا شکارسری می‌گوید: رسالت شعر و نوع پرداخت آن امروزه دچار تفاوت اساسی با شعر کلاسیک شده و لذا نباید از شاعر انتظار داشت تا همانند گذشته تنها مبانی صرف دینی و حکمی را به نظم بکشد.

این صله بسیار بزرگی بود برای من. بعد دست راستشان را یک طرف جلد و دست چپشان را طرف دیگر جلد گرفتند و کشیدند که من دیگر اشکم اجازه نداد و کتاب را گرفتم و رفتم.

کسی می‌تواند شعر خوبی را در مدح ائمه اطهار بسراید که در عمق وجود و خاطر خویش انس و قرابتی با آنها برقرار کرده باشد و با زندگی و شیوه‌ زندگی آن بزرگواران کاملا آشنا باشد.

نام عبدالرضا کوهمال جهرمی برای آنهایی که دوست‌دار شعرند بیگانه نیست، بخصوص این‌که در پرورش استعدادهای شعری شهرستان جهرم و استان فارس و برگزاری جشنواره‌های ادبی دستی بلند دارد.

کتاب، بخشی جدانشدنی از زندگی من است و روزی که در آن حتی برای ساعتی مطالعه نکرده باشم برایم روز زیبایی نیست.

فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×
ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×