سلام ای عصای پیری پدر٬ علی اکبر

چه شوری برپاست در خانه پدر روز میلادتان

مهتاب شب‌های لیلا! با ورودت به آسمان آغوش پدر٬ ماه از جای خویش کناره گرفت و این نخستین تصویر از شمایل شهزاد بنی هاشم در قاب نگاه چشم های لیلا بود! و وای از آخرین تصویر در قاب نگاه نگران چنین مادری. آن زمان که برای وداع به خیمه آمدید و چه سخت بود دل کندن از علی پیامبر گونه.

 آمدنتان حضور دوباره پیامبر-صلی الله علیه و آله و سلم- بود در خانه حسین -علیه‌السلام-، و رفتنتان داغ دوباره ی رفتن پیامبر بود از کنار حسین (ع).

 خوش آمدی دلاور مرد دوران سختی پدر! می شود کنار پدر بمانی تا عصای پیریش شوی؟!