اگر ما بودیم مدینه را گل باران می کردیم و چراغانی...

 

هر چه باشد خدا پنجمین آینه رسول را به عالم هدیه داده است.

 

سلام امام باقر علیه السلام ...

 

دل ما هم از معجزه های شما می خواهد.

 

...

 

رسیده بودید به کربلا که فرمودید:

 

«این زمین برای ما و شیعیان ما بوستانی بهشتی است و برای دشمنان ما حفره ای از آتش های جهنمی»

 

بعد هم برای اصحابتان از دلِ سنگ، سیب آورده بودید.

 

سیب را که خوردند تمام بدنشان بوی بهشت گرفته بود و تا چند روز تشنگی و گرسنگی برایشان بی معنی بود.[1]

 

...

 

می گویند شما عاشورا هم کربلا بوده اید،

 

خدا اما نمی خواست که زمزمی از زمین بروید و سیبی از دل خاک بیرون بیاید.

 

خدا حسینش را این گونه می خواست...

 

تشنگی به حسین (ع) ارث رسیده بود.