تمام لغت‌نامه‌ها را گشته‌ام، یک‌به‌یک صفحاتش را با دقت ورق زده‌ام اما این‌ها هم درست ننوشته‌‌اند.

تمام ستون‌های مربوط به حیا را دیده‌ام و واژه واژه‌ خواهری را معنا کرده‌ام.

ریشه‌ اسمت مگر «ص، ب، ر» نیست؟

تو که فرزند اول‌ شخص مفرد عالمی، همان‌که خدا فرمود اگر نبود در کتاب دنیا نبود هرآن چه که هست.[1]

تمام لغت‌نامه‌ها را گشته‌ام در مقابل اسمت نوشته:

«زَین + اَب --» زَینَب = زینت پدر؛ زینب یعنی زینت پدر و پیوند دو واژه زَین و اَب است.»

نه معین دانسته و نه دهخدا و نه هیچ‌کدام که زینب یعنی زینت مادر، ریشه‌اش صبر است و نقشش معنای کل آدم، کارش فدای حسین علیه السلام شدن است، همین‌که تربیت شده‌ دست فاطمه سلام الله علیها است و برادرش عباس (ع)‌‌‌‌‌‌‌‌‌ است، خود برایش کافی است.

و چه نامی است زینب و ما چه می‌فهمیم از حال آن‌که نامش را خدا انتخاب کرده است.

 

چه بگویم؟! به خدا از تو سرودن سخت است

هم علی بودن و هم فاطمه بودن سخت است

پی نبردیم به یکتایی نامت زینب

کار ما نیست شناسایی نامت زینب [2]