برای  تحصیل، برای زندگی، برای تفریح

علتش هرچه که هست؛ تمام ذوق و شوقِ مادر و پدر می‌شود برقراری یک ارتباط تصویری، یک تماسِ چهره به چهره

هرچه باشد فرزند است و پاره‌ی تن و دل‌تنگی‌های گاه ‌و بیگاه

صدایش آرامش‌بخش است و تصویرش زنده کننده جان

پس واجب می‌شود برقراری ارتباطی به یاری فناوری روز، چون شب می‌شود بی‌دیدا، تمام این روزمرگی‌ها

       این دریای محبت پدر با تمام زبری دست‌هایش از پشت پنجره‌ی اطلاعات هم قابل ‌لمس است که فریاد می‌زند: پسرم دوستت دارم

                و اشک در اولین برقراری ارتباط آب ‌و هوای دو طرف را ابری می‌کند..

 و این سکوت است که حرف می‌زند

خدا پدر و مادرتکنولوژی را بیامرزد

درود بر وب کم، درود بر مکالمه‌ی تصویری

خدا دوری هیچ فرزندی را از عزیزانش نخواهد...

                                                  ***

{برقراری اتصال}

و تمام امید من در این امواج تنهایی می‌شودپخش مستقیم حرمت

 که اشکی ببارد و سیلی خانه‌ی گناهانم را خراب کند.

       تحصیل و زندگی و عشق و تمام دار و ندار من تویی ارباب بی کفن

در این روزگار، گدایی  من ارتباطی تصویری با توست

                                چه میدانم...

                                        خوابی، رویایی، پخش زنده حرمی...

نکند باز ارتباط از سمت و سوی من قطع شده

                       آقا توبه

                                به خودت پناه می برم

                                        ارباب نگاهم کن

                                                 اربا......اربا....ب....اربا...ب

                ا..ش..ک .....بار..بارا....باران

{اتمام مکالمه}.