همیشه وقت خداحافظی دلم تنگ است

و پای بندگی ما هنوز هم  لنگ است

گاهی دیدن پایان راه، در اولین قدم‌ها، مسیر را تغییر می‌دهد.

دوستی می‌گفت باید دعای وداع ماه رمضان امام سجاد علیه‌السلام را، در اولین روزهای ماه رمضان خواند!

دانستن اینکه وقت خداحافظی چه باید گفت، می‌تواند چشمانمان را باز کند که چه روزهای خاصی پیش روی ماست!

وقتی از زبان سیدالساجدین (ع) بگوییم:

خداحافظ ای بهترین ماه‌ها که در کنار تو قلب‌ها نرم شد، گناهان کم شد، راه احسان کردن هموار شد و بسیاری از آتش آزاد شدند.

خداحافظ ای ماهی که با برکت بر ما وارد شدی و آلودگی‌های گناهانمان را شستی.

 چه بدی‌هایی که به وسیله تو از ما دور شد و چه خوبی‌هایی که با تو ـ‌چون جاری باران‌ـ  به سوی ما روان شد... [1]

 

امروز برای کسانی که این قصه را از آخر شروع کرده‌اند، روز پایانی نیست.

امروز روزیست که می‌توان زندگی را از نو شروع کرد!