شروع بهار همراه است با دعا و آرزوهای قشنگ. شروع بهار همراه است با یاد خدا؛ خدایی که مقلب القلوب و الابصار است، خدایی که حال ما را با شما خوب می‌کند! خدایی که دیدگان ما را مثل چشمه‌های جوشان بهار می‌کند؛ برای شما! خدایی که مدبر اللیل و النهار است و چه زیبا تدبیر کرده است روزها و شب‌های با یاد تو بودن را، روزها و شب‌های انتظار فرزندت کشیدن را و نوروز چه زیبا انتظار را به اوج خود می‌رساند.[1] خدایی که محول الحول وَالاحوال است و هزار سال گذشت از حکایت لیلی، هنوز مردم صحرا نشین سیه پوشند...

 

و حال این ماییم و دست نیاز به سوی پروردگار بهار؛ ای خدای زیبایی‌های بهار! حال ما با حسین  ‌علیه السلام‌ خوش است... حول حالنا الی احسن الحال...

آغاز سال نو و نوروز بر تمام فارسی زبانان دنیا مبارک!