هر کس این سایت را ببیند دلش برای کربلا پر می‌زند. 
آخر اسمش کرب و بلا دات کام است دیگر! 
البته این جا دنیاست... 
اما در بهشت، این دو برادر با همند.
 آن‌ها
«سیدی شباب اهل الجنه»
هستند
 فصلی  الله علیکما و علی آلکما الطیبین‌‌‌‌[1]