شب بود و بازماندگان کاروان،

در اندوه و غم، تن خَسته از این سفر، آرمیده بودند.

آسمان پُر ستاره بود و در التهاب،

از عمق آسمان ناگاه، نوری درخشید و روشنی بخشید،

درهای آسمان از ملکوت گشوده شد، راهی کشیده شد سوی زمین،

محمّد و ابراهیم و نوح و اسماعیل و اسحاق و آدم، همراه جبرییل،

با خیل بسیار ملائک، فرود آمدند به مهمانی و لقاء حسین،

جبرییل در صندوق را گشود، سر را به آغوش گرفت و بوسید،

جبرییل گفت : مولای من، بر همدم گهواره ات، ناگوار است که تو را چنین ببیند.

سر را به آدم سپرد، آدم او را بوسید،

آدم گفت : ای شفیع آدم. آدم از پس هبوط، با گریه بر مصیبت تو رهایی یافت.

سر را به اسحاق سپرد، اسحاق سر را بوسید.

اسحاق گفت : یهود در حسرت فرزندی از موسی بن عمران است تا او را در حد پرستش گرامی بدارند،

وای این قوم، اهل بیت نبی را یک به یک به دم تیغ داده اند.

سر را به اسماعیل سپرد، اسماعیل سر را بوسید.

اسماعیل گفت : تنها خیال بود که گمان می بردم، که به ذبح من، ذبح عظیم واقع خواهد شد.

سر را به نوح سپرد، نوح او را بوسید.

نوح گفت : در تو چه گوهری است که کشتی طوفان زده در امواج بلند و مهیب،

در سرزمین تو، در کربلا آرام و قرار گرفت.

سر را به ابراهیم سپرد، ابراهیم سر را بوسید.

ابراهیم گفت : در شعله های خشم و کین نمرودیان که در اطراف ام زبانه می کشید،

ملائک به نجات و نصرت فرود آمدند، اما من، به تو اقتداء کردم و همه را پس زدم، فقط خدا را خواندم.

سر را به محمّد سپرد.

محمّد، سر را به بغل گرفت، پلک فرو بستد و فقط بویید.

سپس بوسید، گریه کرد و نالید.

انبیاء با او هم ناله شدند و گریستند،

جبرییل و ملائک هم گریستند.

زمین، به گریۀ و غم رحمت العالمین، لرزید و در خود شکست، ناله سر داد،

و آسمان که زمین را ناظر بود،

طاقت از کف بداد و او هم نالید.

تنها صدای گریه بود و ناله و مویه،

جبرییل گفت : یا رسول الله! خدا مرا امر کرده، که هر عذابی که در بارۀ این قوم فرمان دهی اطاعت کنم.

اگر خواهی زمین را به یک آن بلرزانم و زیر و رو کنم، همان کاری که با قوم لوط عمل نمودم.

رحمت العالمین گفت : نمی خواهم کیفر اینان در این جهان باشد، مرا با اینان به روز رستخیز در آستان عدل الهی موقفی است، در آنروز با آنان دشمنی دارم.


این متن از سلسله متن های «همراه با کاروان حسینی تا اربعین» نوشته «مجتبی فرآورده» است. مجتبی فرآورده تهیه کننده و کارگردان سینما که این روزها در حال ساخت پروژه «ثارالله» است در مجموعه یادداشت هایی که بر روی سایت کرب و بلا منتشر می شود از هشتم ذی الحجه تا اربعین با روایت‌هایی کوتاه و آزاد وقایع کاروان امام حسین (ع) را روایت می‌کند.روز شمار وقایع در این نوشتار، جز در موارد خاص، مانند خروج امام(ع) از مکه، تاسوعا، عاشورا و ... با توجه به گوناگونی روایات و شیوۀ نگارش، به معنی شرح وقایع اتفاقیه آن روز نبوده و تنها برای توالی در همراهی با کاروان استفاده شده است.

برای مشاهده سایر متون اینجا را کلیک کنید.