اشراف، سربازان را به کنار فرات گماردند و بتاخت سوی خیمه گاه آمدند.

به خیمه گاه که رسیدند، اسب گرداندند و عمرو بن حجاج فریاد کرد.

گفت؛ از امروز آب بی‏آب!

 شبث بن ربعی گفت؛ راهی پیش رو ندارید جز بیعت با یزید.

و ابن اشعث گفت؛ به دستور ابن زیاد آب را برویتان بستیم شاید سر عقل بیایید.

کاروانیان با شمشیرهای آخته، برابر آنان به صف شدند.

مسلم بن عوسجه گفت؛ کجا رفت آن الفاظ پُرفریب، سرسبزی باغ‏ها و رسیدن میوه‏ ها و جوشیدن چشمه‏ ها؟

عمرو بن حجاج جواب داد؛ داستان از این حرف‏ها گذشته، فکری به حال خودتان کنید.

عابس گفت؛ اشراف کوفه، مگر شما نبودید که نامه نوشتید و فرزند پیامبر را سوی خود خواندید؟

قحط آب است یا قحط معرفت؟

شبث بن ربعی گفت؛ حرف تنها که قیمت ندارد.

حبیب بر آنان نهیب زد؛ فریب شیطان را نخورید، مگر شما چند سال دیگر زنده می‏مانید؟

ابن اشعث گفت؛ ما با حسین سر جنگ داریم مگر آنکه با یزید بیعت کند.

بُریر گفت؛ سرنوشت‏تان را به باطل گره نزنید. پدران‏تان هم بیعت‏شکنی کردند که سال‏ها درمانده شدند.

 شما به پدران‏تان اقتدا نکنید.

عباس، سواره از بلندای تپه قد کشید و با لحظه ای تامل، از تپه سرازیر شد.

شبث بن ربعی سر اسب گرداند و رو به دیگران کرد.

گفت؛ برویم.

اشراف سوی اردوگاه تاختند و زهیر قدمی پیش گذاشت.

و فریاد زد؛ حق این سوی میدان است.

 و سپس آرام با خود گفت؛ چرا این را نمی فهمید!

 


این متن از سلسله متن های «همراه با کاروان حسینی تا اربعین» نوشته «مجتبی فرآورده» است. مجتبی فرآورده تهیه کننده و کارگردان سینما که این روزها در حال ساخت پروژه «ثارالله» است در مجموعه یادداشت هایی که بر روی سایت کرب و بلا منتشر می شود از هشتم ذی الحجه تا اربعین با روایت‌هایی کوتاه و آزاد وقایع کاروان امام حسین (ع) را روایت می‌کند. روز شمار وقایع در این نوشتار، جز در موارد خاص، مانند خروج امام(ع) از مکه، تاسوعا، عاشورا و ... با توجه به گوناگونی روایات و شیوۀ نگارش، به معنی شرح وقایع اتفاقیه آن روز نبوده و تنها برای توالی در همراهی با کاروان استفاده شده است.

برای مشاهده سایر متون اینجا را کلیک کنید.