قافله سالار گفت؛ با ما هستید یا علیه ما؟

گفت؛ علیه شما!

گفت؛ لا حول و لا قوه الّا بالله العلی العظیم.

و سپس رو به یاران کرد.

گفت؛ به این سپاه خسته و تشنه آب دهید و اسبان‏شان را سیراب کنید.

مردان سپاه و اسبان، سیراب شدند و به نماز ایستادند.

پس از سلام نماز، لختی درنگ کرد و سپس رو به سپاه حُربن ریاحی برخاست.

گفت؛ ای جماعت کوفیان، نامه‏‌هاتان به من رسید و فرستادگان‏تان نزد من آمدند و گفتند

امام و رهبری نداریم، دعوت ما را اجابت کن که شاید خدا به واسطۀ تو ما را هدایت کند.

 لذا از مکه به سویتان آمدم، اگر هنوز بر دعوت خود وفادارید، با من هم‏‌پیمان شوید.

مردان سپاه حُر همهمه کردند.

ادامه داد؛ مگر برایم ننوشتید که حق را برایتان فراهم آورم؟

حُر گفت؛ به خدا قسم من نه از این نامه‌ها مطلعم و نه از کسانی که نزد تو آمدند.

قافله سالار گفت؛ نامه ها را بیاورید.

نامه ها را که دید.

گفت؛ من به این نامه ها کاری ندارم.

قافله سالار گفت؛ بخدا سوگند از جفایتان در شگفت نیستم،‏ نه بر گفته هاتان باور داشتم و نه بر یاری‏تان سودایی در سر. اگر در این راهی که پیش گرفته اید اصرار ورزید و از حق روی بگردانید،

من نیز از شما روی گردانده و باز خواهم گشت!

حُر گفت؛ از امیر خویش عبیدالله بن زیاد فرمان دارم تا شما را تحت الحفظ به کوفه برم.

قافله سالار به یک آن، رو به او کرد و عبا از تن بر گرفت.

گفت؛ مرگ برای تو نزدیک‏تر از این آرزوست.

و رو به عباس ادامه داد؛ عباس! حرکت می‏‌کنیم.

به اشاره حُر، مردان سپاه سوار بر اسب شدند و مقابل کاروان صف کشیدند.

حُر ریاحی هم بر اسب جهید و تازیانه کشید و فریاد زد.

 گفت؛ باید همراه من به کوفه بیایید.

عباس گفت؛ در مدینه می ماندیم اگر بنا بود تسلیم امیر تو باشیم.

گفت؛ من فرمان جنگ و جدال ندارم، اما موظفم شما را به کوفه برم.

عباس گفت؛ پاسخ ات را نشنیدی؟

حُر نگاه چرخاند. مردان کاروان را آرایش گرفته و با شمشیرهای از نیام به در آمده آمادۀ کارزار که دید،

 لحظه ای تامل کرد.

گفت؛ پس به راهی روید که نه سوی کوفه باشد نه مدینه. من هم قاصدی سوی عبیدالله روانه می کنم،

شاید خداوند به راهی هدایت کند که خیر من در آن باشد!


این متن از سلسله متن های «همراه با کاروان حسینی تا اربعین» نوشته «مجتبی فرآورده» است. مجتبی فرآورده تهیه کننده و کارگردان سینما که این روزها در حال ساخت پروژه «ثارالله» است در مجموعه یادداشت هایی که بر روی سایت کرب و بلا منتشر می شود از هشتم ذی الحجه تا اربعین با روایت‌هایی کوتاه و آزاد وقایع کاروان امام حسین (ع) را روایت می‌کند.

برای مشاهده سایر متون اینجا را کلیک کنید.