به گزارش «پایگاه تخصصی امام حسین علیه السلام»، نیروهای امنیتی بحرین پرچم‌ها و پارچه نوشته‌ها و نمادهای ماه محرم را به طور مکرر جمع آوری می‌کنند به گونه‌ای که گشتی‌های امنیتی دیروز یکشنبه تعدادی از این نمادها و پارچه نوشته‌ها را در منطقه سند جمع آوری کردند.
اقدام نیروهای امنیتی بحرین درجمع آوری تعدادی از پارچه نوشته‌ها که نماد بارز عزاداری ماه محرم و عاشورای حسینی است، تحریک احساسات و عواطف شهروندان و ضربه زدن به شعائر و مناسبت‌های دینی آنها به شمار می‌رود.
این اقدام همزمان با تعرض نیروهای امنیتی به جلوه‌های گرامیداشت عاشور در شماری از مناطق بحرین از جمله بوری و المعامیر صورت گرفت به گونه‌ای که نیروهای امنیتی به گردهمایی مردم برای گرامیداشت دهه محرم با گازهای سمی و خفه کننده حمله کرده و از زور بیش از حد استفاده کردند.
مراکز پلیس نیز شماری از شهروندان را به خاطر نصب پرچم‌های سیاه رنگ بر فراز خانه‌هایشان احضار کرد.

 


به نقل از جهان نیوز