مردم مشهد برای پذیرایی از زائران، رکورد بی‌سابقه گذاشتند. علاوه برایجاد دهها ایستگاه صلواتی شهری که از زائران درکنار نوشیدنیهای گرم مانند شیر، چای وغذاهای گرم پذیرایی می‌کرد ایستگاههایی نیز برای خدمت به زائران دیده می‌شد که دیدنی بود. در این ایستگاهها اغلب جوانان از زائران با واکس صلواتی، اصلاح موی سر برادران زائر صلواتی، خدمات‌ درمانی رایگان و .. پذیرایی می‌کردند.

تعداد زیادی از ماشینهای شخصی و تاکسی‌ها نیز به صورت رایگان زائران را در سطح شهر جابجا می‌کردند.

در برخی از مغازه‌ها و رستورانها نیز با نوشته‌‌‌هایی تحت این عنوان که: شما مهمان حضرتید، بفرمایید، از زائران پذیرایی می‌کردند.