گروه تروریستی داعش صدور کارت های شناسایی اهالی استان رقه را با آرم این گروه تروریستی آغاز کرده است. کارت های شناسایی دارای تراشه الکترونیکی هستند که حاوی اطلاعات گوناگونی درباره دارنده آن می باشند و اهالی شهر رقه با مراجعه به اداره ثبت احوال این کارت ها را دریافت می کنند.

دریافت کارت های شناسایی صادر شده از داعش برای اهالی شهر رقه اجباری است و این گروه تروریستی با استقرار ایست های بازرسی در داخل و خارج شهر رقه این کارت ها را از مردم درخواست می کنند و در صورت عدم ارائه این مدرک از سوی اهالی رقه، آنها 10 هزار لیره سوری جریمه می شوند.

گروه تروریستی همچنین کارت های شناسایی صادر شده از سوی دولت سوریه برای اهالی شهر رقه را مصادره کرده است، اقدامی که سبب ایجاد مشکل برای کارمندان و دانشجویان اهل این شهر برای انجام کارهای اداری در شهرهای دیگر سوریه و دریافت حقوق از دولت شده است.