علم یا «علامت» از نمادهایی است که در هیئت‌ها و دسته‌های عزاداری در ماه محرم استفاده می‌شود. تعداد تیغ‌های یک علامت معمولی عددی بین 15 تا 23 است که علم را قابل حمل می‌کند. اما هستند علامت‌هایی که تعداد تیغ‌های آن‌ها بیشتر از حد معمول است و صرفا به صورت نمادین در کنار حسینه‌ها و تکایا قرار می‌گیرند.