جریان امام حسین و ارینب رابصورت مختصر بیان کنید وآنرا نقد کنید؟

جریان امام حسین و ارینب رابصورت مختصر بیان کنید وآنرا نقد کنید؟ بنا به نقل ابن قتیبه ارینب زنی زیبا روی وهمسر عبدالله بن سلام بوده که آوازه زیبایی وی به شام ویزید بن معاویه میرسد...

GoToPage مطلب در سایت اصلی
فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×
ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×