ایده سنت‌گرایان دینی برای تحقق صلح و وحدت در جهان چیست؟

محمد منصورنژاد، مسئول کمیته دین‌پژوهی انجمن علمی مطالعات صلح ایران اظهار کرد: ایده سنت‌گرایان دینی این است که باید وحدت متعالی ادیان شکل بگیرد. فرض کنید می‌خواهیم قله‌ای به نام صلح را فتح کنیم، اما برای رسیدن به نوک آن فقط یک راه وجود ندارد. لذا سنت‌گرایان دینی معتقدند که می‌توان از مجاری مختلف به سمت آن حقیقت واحد و امر متعالی و خداوند حرکت کرد.

GoToPage مطلب در سایت اصلی
فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×
ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×