دینامو تأیید کرد: با محرمی توافق کردیم

صفحه رسمی باشگاه دیناموزاگرب توافق با صادق محرمی را تایید کرد.

GoToPage مطلب در سایت اصلی
فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×
ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×