ترویج فرهنگ و شعائر دینی نباید به دست افراد غیرمتخصص سپرده شود

باید فضایی در شهر مشهد ایجاد شود تا اگر فردی خود را گناهکار می داند با سفر به مشهدالرضا(ع) متنبه شود و تغییری در الگوهای رفتاری و شخصیتی وی پدید آید اما در حال حاضر متاسفانه فضای شهری این گونه نیست و با این ایده آل فاصله دارد.

GoToPage مطلب در سایت اصلی
فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×
ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×