فرقه شیرازی مورد حمایت لندن و عربستان است

حوزه/ ملت ایران اعم از شیعه و اهل سنت، بدانند آنهایی که حرفهای وحدت شکن می زنند، مورد تایید نظام ایران و مردم ایران نیستند.

GoToPage مطلب در سایت اصلی
فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×
ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×