دسترسی سریع به موضوعات اشعار
جستجوی پيشرفته
پیغام جبرائیل

گشت تیغ لامثالش، گرم سیر                                 

از پی اثابت حق و نفی غیر

 

ریخت بر خاک از جلادت خون شرک                        

شست زآب وحدت از دین رنگ و چرک

شرح شرفیابی زعفر جنی به قصد یاری و جان سپاری

عارفی گوید شبی از روی حال                                

داشتم با زعفر از غیرت سؤال

 

کز چه اول رخش همت پیش راند                             

و آخر از مقصد، چرا محروم ماند؟

شرح شرفیابی زعفر جنی به قصد یاری و جان سپاری

ساقی ای قربان چشم مست تو                                

چند چشم می‌کشان بر دست تو؟

 

در فکن ز آن آب عشرت را به جام                                     

بیش ازین مپسند ما را تشنه کام

توصیۀ پرستاری از حضرت زین العابدین (ع) به حضرت زینب (س)

باز دل را نوبت بیماری­ است                                    

ای پرستاران زمان یاری ا­ست

 

جستجویی از گرفتاران کنید                                  

پرسشی از حال بیماران کنید

تجلی جمال امام حسین(ع) در آینۀ حضرت زینب (س)

قابل اسرار دید آن سینه را                                     

مستعد جلوه، آن آیینه را

 

ملک هستی منهدم یک باره کرد                               

پردۀ پندار او را پاره کرد

گفتگوی امام حسین (ع) با حضرت زینب (س)

پس ز جان بر خواهر استقبال کرد                                       

تا رخش بوسد، الف را دال کرد

 

همچو جان خود در آغوشش کشید                           

این سخن آهسته بر گوشش کشید:

به میدان رفتن امام حسین (ع)

خواهرش بر سینه و بر سرزنان                                

رفت تا گیرد برادر را عنان

 

سیل اشکش بست برشه، راه را                               

دود آهش کرد حیران، شاه را

هر که را اسرار حق آموختند

وقتی از داننده­‌ای کردم سؤال        

که مرا آگه کن ای دانای حال

 

با همه سعیی که در رفتن نمود  

رجعت اکبر ز میدان از چه بود؟

به میدان رفتن حضرت علی اکبر (ع)

خوش نباشد از تو شمشیر آختن                              

بلکه خوش باشد سپر انداختن

 

مهر پیش­‌آور، رها کن قهر را                                   

طاقت قهر تو نبود دهر را

فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×
ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×