مشخصات شعر

هر سال با حسین تو تحویل می‌شود

 

گفتـنـد وزن و قافیــه تعطیـل می‌شود

قحطـی اسـتعاره و تمثـیل می‌شود

 

قوت گرفت شایعه می‌گفت بعد از این

هر صورتی به آینه تحمیل می‌شود

 

حتـی خبـر رسـیـد کـه از سردی هـوا

گـلدسـته چـند ثـانـیه قندیل می‌شود

 

پرکار تا نود درجه رفت ناگهان

مژده! شعاع دایره تکمیل می‌شود

 

یک حوریه به قالب انسان حلول کرد

از این حلول هر چه که تشکیل می‌شود

 

در مصرعی خلاصه کنم حرف خویش را

زهرا به قلب فاطمه تنزیل می‌شود

 

از آن شبی که روی زمین کرده‌ای نزول

هر آیه با شئون تو تحلیل می‌شود

 

تو چشمۀ شگفتی و انجیر می‌دهی

تحریف قطره‌های تو انجیل می‌شود

 

گاهی درخت می‌شوی و میوه‌های تو

خامش غذای سفرۀ جبریل می‌شود

 

تو سیب می‌شوی و تو را میل می‌کند

سرخی گونه‌هاش که تکمیل می‌شود

 

تو می‌شوی خدیجه و او با وجود تو

حس می‌کند به آمنه تبدیل می‌شود

 

وقتی شما شدی نخ تسبیح قطره‌ها

هم مشرب فرات، لب نیل می‌شود

 

وقتی تو ای الهه دریا غضب کنی

ماهی بالدار، ابابیل می‌شود 

 

طفل تو مبدا همۀ اتفاق‌هاست

هر سال با حسین تو تحویل می‌شود 

 

این شعر را ببخش اگر تو زیاد داشت

خانم غزل بدون تو تعطیل می‌شود ...

            

هر سال با حسین تو تحویل می‌شود

 

گفتـنـد وزن و قافیــه تعطیـل می‌شود

قحطـی اسـتعاره و تمثـیل می‌شود

 

قوت گرفت شایعه می‌گفت بعد از این

هر صورتی به آینه تحمیل می‌شود

 

حتـی خبـر رسـیـد کـه از سردی هـوا

گـلدسـته چـند ثـانـیه قندیل می‌شود

 

پرکار تا نود درجه رفت ناگهان

مژده! شعاع دایره تکمیل می‌شود

 

یک حوریه به قالب انسان حلول کرد

از این حلول هر چه که تشکیل می‌شود

 

در مصرعی خلاصه کنم حرف خویش را

زهرا به قلب فاطمه تنزیل می‌شود

 

از آن شبی که روی زمین کرده‌ای نزول

هر آیه با شئون تو تحلیل می‌شود

 

تو چشمۀ شگفتی و انجیر می‌دهی

تحریف قطره‌های تو انجیل می‌شود

 

گاهی درخت می‌شوی و میوه‌های تو

خامش غذای سفرۀ جبریل می‌شود

 

تو سیب می‌شوی و تو را میل می‌کند

سرخی گونه‌هاش که تکمیل می‌شود

 

تو می‌شوی خدیجه و او با وجود تو

حس می‌کند به آمنه تبدیل می‌شود

 

وقتی شما شدی نخ تسبیح قطره‌ها

هم مشرب فرات، لب نیل می‌شود

 

وقتی تو ای الهه دریا غضب کنی

ماهی بالدار، ابابیل می‌شود 

 

طفل تو مبدا همۀ اتفاق‌هاست

هر سال با حسین تو تحویل می‌شود 

 

این شعر را ببخش اگر تو زیاد داشت

خانم غزل بدون تو تعطیل می‌شود ...

            

اولین نظر را ارسال کنید
 
فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×
ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×