مشخصات شعر

حلقۀ عشاق

آنگونه که حاجی ست در احرام پیاده

من هم شده‌ام سوی تو اعزام پیاده

 

طوفانم و می‌آیم و در حلقۀ عشاق

بر خویش سوارم ولی از نام پیاده

 

بر عرش سوارش بکنی روز قیامت

هرکس طرفت آمده یک گام پیاده

 

ای خاص‌ترین عام، می‌آیند دوباره

خاصان طرفت در ملاء عام پیاده

 

ای کاش بگویند که در راه حرم مرد

یک شاعر ایرانی ناکام، پیاده

 

زینب شده از ناقه پیاده که بیایند

بر تسلیتش لشگر خدام پیاده

 

زینب شده از ناقه پیاده که به هر حال

باران شود از ابر، سرانجام پیاده

 

امروز ز ناقه اگر افتاد به سرعت

یک روز ز ناقه شده آرام پیاده

 

زانوی قدح بوده و بازوی پیاله

هرجا که شرابی شده از جام پیاده

 

از کرب و بلا رفته پیاده طرف شام

تا کرب و بلا آمده از شام پیاده

 

شامی که در آن از پس هفده سر بر نی

خورشید شده بر سر هر بام پیاده

 

ناموس خدا، زینب کبری به زمین خورد

تا بین خلایق شود اسلام پیاده

 

حلقۀ عشاق

آنگونه که حاجی ست در احرام پیاده

من هم شده‌ام سوی تو اعزام پیاده

 

طوفانم و می‌آیم و در حلقۀ عشاق

بر خویش سوارم ولی از نام پیاده

 

بر عرش سوارش بکنی روز قیامت

هرکس طرفت آمده یک گام پیاده

 

ای خاص‌ترین عام، می‌آیند دوباره

خاصان طرفت در ملاء عام پیاده

 

ای کاش بگویند که در راه حرم مرد

یک شاعر ایرانی ناکام، پیاده

 

زینب شده از ناقه پیاده که بیایند

بر تسلیتش لشگر خدام پیاده

 

زینب شده از ناقه پیاده که به هر حال

باران شود از ابر، سرانجام پیاده

 

امروز ز ناقه اگر افتاد به سرعت

یک روز ز ناقه شده آرام پیاده

 

زانوی قدح بوده و بازوی پیاله

هرجا که شرابی شده از جام پیاده

 

از کرب و بلا رفته پیاده طرف شام

تا کرب و بلا آمده از شام پیاده

 

شامی که در آن از پس هفده سر بر نی

خورشید شده بر سر هر بام پیاده

 

ناموس خدا، زینب کبری به زمین خورد

تا بین خلایق شود اسلام پیاده

 

اولین نظر را ارسال کنید
 
فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×
ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×