مشخصات شعر

لباس مشکی من یادگاری زهراست

اگرچه گریه نمودم دو ماه با غمتان

مرا ببخش نمردم پس از محرمتان

 

لباس مشکی من یادگاری زهراست

چگونه دل کنم از آن؟ چگونه از غمتان؟

 

بگیر امانتی‌ات را، خودت نگه دارش

که چند وقت دگر می‌شویم محرمتان

 

برای سال دگر نه برای فاطمیه

برای روضۀ مادر، برای ماتمتان

 

دلم بگیر که محکم ترش گره بزنی

به لطف فاطمه بر ریشه‌های پرچمتان

 

هزار شکر که از لطف پنجره فولاد

میان حلقۀ ماتم شدیم هم‌دمتان

 

بیا دوباره بخوان روضه‌های یابن شبیب

که من دوباره بسوزم دوباره با دمتان

 

چه شام‌ها که زدی سر به گریه‌ام، اما

مرا ببخش نمردم به پای مقدمتان

 

لباس مشکی من یادگاری زهراست

اگرچه گریه نمودم دو ماه با غمتان

مرا ببخش نمردم پس از محرمتان

 

لباس مشکی من یادگاری زهراست

چگونه دل کنم از آن؟ چگونه از غمتان؟

 

بگیر امانتی‌ات را، خودت نگه دارش

که چند وقت دگر می‌شویم محرمتان

 

برای سال دگر نه برای فاطمیه

برای روضۀ مادر، برای ماتمتان

 

دلم بگیر که محکم ترش گره بزنی

به لطف فاطمه بر ریشه‌های پرچمتان

 

هزار شکر که از لطف پنجره فولاد

میان حلقۀ ماتم شدیم هم‌دمتان

 

بیا دوباره بخوان روضه‌های یابن شبیب

که من دوباره بسوزم دوباره با دمتان

 

چه شام‌ها که زدی سر به گریه‌ام، اما

مرا ببخش نمردم به پای مقدمتان

 

اولین نظر را ارسال کنید
 
فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×
ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×