مشخصات شعر

دل تو لحظه‌ای از غم جدا نخواهد شد

چنانکه درد ز مرهم جدا نخواهد شد

غم از نگاه تو یکدم جدا نخواهد شد

 

محرم و صفر و فاطمیه، نه هر روز

دل تو لحظه‌ای از غم جدا نخواهد شد

 

پس از دو ماه عزا در غم پدر ز تنت

دوباره رخت محرم جدا نخواهد شد

 

به سامرا ببری یا نه امشب از چشمم

هوای ابری ماتم، جدا نخواهد شد

 

دخیل دست من از سامرا جداست، ولی

دخیل بستۀ قلبم جدا نخواهد شد

 

غم حسین و غم توست در دل و، دستم

از این دو رشتۀ محکم جدا نخواهد شد

 

شهید شد پدر تو ولی از انگشتش

به زور خنجر، خاتم جدا نخواهد شد

 

دل تو لحظه‌ای از غم جدا نخواهد شد

چنانکه درد ز مرهم جدا نخواهد شد

غم از نگاه تو یکدم جدا نخواهد شد

 

محرم و صفر و فاطمیه، نه هر روز

دل تو لحظه‌ای از غم جدا نخواهد شد

 

پس از دو ماه عزا در غم پدر ز تنت

دوباره رخت محرم جدا نخواهد شد

 

به سامرا ببری یا نه امشب از چشمم

هوای ابری ماتم، جدا نخواهد شد

 

دخیل دست من از سامرا جداست، ولی

دخیل بستۀ قلبم جدا نخواهد شد

 

غم حسین و غم توست در دل و، دستم

از این دو رشتۀ محکم جدا نخواهد شد

 

شهید شد پدر تو ولی از انگشتش

به زور خنجر، خاتم جدا نخواهد شد

 

اولین نظر را ارسال کنید
 
فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×
ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×