مشخصات شعر

کرب و بلایی‌ام کن

 بر نفس خود دچارم، یابن الحسن اغثنی

عبدی خرابکارم، یابن الحسن اغثنی

 

در غفلت از قیامت، با شعلۀ جهالت

آتش گرفته بارم، یابن الحسن اغثنی

 

تاریک و روسیاهم، افتاده قعر چاهم

ای شمس روزگارم، یابن الحسن اغثنی

 

از شرم ناگزیرم، از شرم سر به زیرم

از شرم بی‌قرارم، یابن الحسن اغثنی

 

جز رحمت نگاهت، جز گرمی پناهت

آرامشی ندارم، یابن الحسن اغثنی

 

ای ذوالکرم می‌آیی؟ بالاسرم می‌آیی

هنگام احتضارم؟ یابن الحسن اغثنی

 

هستم فقیر خوانت، بر لطف بی کرانت

خیلی امیدوارم، یابن الحسن اغثنی

 

مانند والدینم، گریه‌کن حسینم

این است اعتبارم، یابن الحسن اغثنی

 

عقده گشایی‌ام کن، کرب و بلایی‌ام کن

دلتنگ آن دیارم، یابن الحسن اغثنی

 

کرب و بلایی‌ام کن

 بر نفس خود دچارم، یابن الحسن اغثنی

عبدی خرابکارم، یابن الحسن اغثنی

 

در غفلت از قیامت، با شعلۀ جهالت

آتش گرفته بارم، یابن الحسن اغثنی

 

تاریک و روسیاهم، افتاده قعر چاهم

ای شمس روزگارم، یابن الحسن اغثنی

 

از شرم ناگزیرم، از شرم سر به زیرم

از شرم بی‌قرارم، یابن الحسن اغثنی

 

جز رحمت نگاهت، جز گرمی پناهت

آرامشی ندارم، یابن الحسن اغثنی

 

ای ذوالکرم می‌آیی؟ بالاسرم می‌آیی

هنگام احتضارم؟ یابن الحسن اغثنی

 

هستم فقیر خوانت، بر لطف بی کرانت

خیلی امیدوارم، یابن الحسن اغثنی

 

مانند والدینم، گریه‌کن حسینم

این است اعتبارم، یابن الحسن اغثنی

 

عقده گشایی‌ام کن، کرب و بلایی‌ام کن

دلتنگ آن دیارم، یابن الحسن اغثنی

 

اولین نظر را ارسال کنید
 
فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×
ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×