مشخصات شعر

سفرۀ احسان

چرخش چرخ و فلک بسته به چشمان علی است

همۀ عمر جهان، بسته به یک آن علی است

 

همه از سفرۀ او روزی خود را دارند

آفرینش به خدا سفرۀ احسان علی است

 

بندۀ عشق علی از همه آزادتر است

شکر لله که دلم بسته به زندان علی است

 

نمک سفرۀ او خوردم و آدم شده‌ام

آدمیت نمکی هست که در نان علی است

 

گر حساب سرزلفش کنی از دهر جدا

مابقی هر چه که مانده است، پریشان علی است

 

بس که از ذکر علی شهد و شکر نوشیدم

این دهان نیست، بگویید که  قندان علی است

 

آفتابی که جهان از نفسش روشن شد

انعکاسی است که از پرتو دندان علی است

 

در لحد سمت نجف روی مرا بگذارید

سر من چشم به راه سر دامان علی است

 

اشک شور است اگر علت و برهان دارد

علت آن است که هر چشم، نمکدان علی است

 

گر علی، جان همه خلقت عالم باشد

حضرت فاطمه  ولله قسم جان علی است

 

هرکسی عشق حسین بن علی را دارد

روز محشر به خداوند که مهمان علی است

 

سفرۀ احسان

چرخش چرخ و فلک بسته به چشمان علی است

همۀ عمر جهان، بسته به یک آن علی است

 

همه از سفرۀ او روزی خود را دارند

آفرینش به خدا سفرۀ احسان علی است

 

بندۀ عشق علی از همه آزادتر است

شکر لله که دلم بسته به زندان علی است

 

نمک سفرۀ او خوردم و آدم شده‌ام

آدمیت نمکی هست که در نان علی است

 

گر حساب سرزلفش کنی از دهر جدا

مابقی هر چه که مانده است، پریشان علی است

 

بس که از ذکر علی شهد و شکر نوشیدم

این دهان نیست، بگویید که  قندان علی است

 

آفتابی که جهان از نفسش روشن شد

انعکاسی است که از پرتو دندان علی است

 

در لحد سمت نجف روی مرا بگذارید

سر من چشم به راه سر دامان علی است

 

اشک شور است اگر علت و برهان دارد

علت آن است که هر چشم، نمکدان علی است

 

گر علی، جان همه خلقت عالم باشد

حضرت فاطمه  ولله قسم جان علی است

 

هرکسی عشق حسین بن علی را دارد

روز محشر به خداوند که مهمان علی است

 

اولین نظر را ارسال کنید
 
فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×
ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×