مشخصات شعر

بطلان من بطالت با اهل باطل است

این بار هم ببخش، نگو تحبس‌الدعاست

تنها نگاه لطف تو بر درد من دواست

 

از ازدیاد شرّ شیاطین نوای من

«اغفر لی الذّنوب لتی تنزل البلا» ست

 

این کوله بار غفلت من غافر الذنوب

خواهان مغفرت شده او، گرچه پر خطاست

 

امّید را ببین که ز رو من نمی‌روم

رویم سیاه، رحمت رحمانی‌ات کجاست؟

 

بطلان من بطالت با اهل باطل است

چون همنشین طلیعۀ شیطان و ابتلاست

 

بسیار نامۀ عملم خط خطی شده

مسکین مستکین منم و رحمت از شماست

 

خواهی دوا دهی به من روسیه، بدان

آری دوای من شب جمعه به کربلاست

 

آنشب به گریه مادر پهلو شکسته‌ای

گوید بنی، مادر آن شاه سرجداست

 

بطلان من بطالت با اهل باطل است

این بار هم ببخش، نگو تحبس‌الدعاست

تنها نگاه لطف تو بر درد من دواست

 

از ازدیاد شرّ شیاطین نوای من

«اغفر لی الذّنوب لتی تنزل البلا» ست

 

این کوله بار غفلت من غافر الذنوب

خواهان مغفرت شده او، گرچه پر خطاست

 

امّید را ببین که ز رو من نمی‌روم

رویم سیاه، رحمت رحمانی‌ات کجاست؟

 

بطلان من بطالت با اهل باطل است

چون همنشین طلیعۀ شیطان و ابتلاست

 

بسیار نامۀ عملم خط خطی شده

مسکین مستکین منم و رحمت از شماست

 

خواهی دوا دهی به من روسیه، بدان

آری دوای من شب جمعه به کربلاست

 

آنشب به گریه مادر پهلو شکسته‌ای

گوید بنی، مادر آن شاه سرجداست

 

اولین نظر را ارسال کنید
 
فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×
ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×