مشخصات شعر

نور است این معامله

با سینه‌ای که تنگ بلور است، یا حسین

ما و دلی که سنگ صبور است، یا حسین


چون آب ِچاه از لب تو هر که دور شد

تا روز حشر، زنده به گور است، یا حسین

 

چندین ستاره سوخته در آفتاب ِتو

نور است این معامله، نور است، یا حسین

 

نان پاره‌های سوخته‌مان را گواه باش

فردا که رستخیز تنور است، یا حسین

 

چون دودمان ِآتش زرتشت، تا ابد

خاموشی از تبار تو دور است، یا حسین

 

ما را چه جای شکوه و شیون، که گفته‌اند:

«هر جا که قصه، قصۀ زور است، یا حسین»

 

نور است این معامله

با سینه‌ای که تنگ بلور است، یا حسین

ما و دلی که سنگ صبور است، یا حسین


چون آب ِچاه از لب تو هر که دور شد

تا روز حشر، زنده به گور است، یا حسین

 

چندین ستاره سوخته در آفتاب ِتو

نور است این معامله، نور است، یا حسین

 

نان پاره‌های سوخته‌مان را گواه باش

فردا که رستخیز تنور است، یا حسین

 

چون دودمان ِآتش زرتشت، تا ابد

خاموشی از تبار تو دور است، یا حسین

 

ما را چه جای شکوه و شیون، که گفته‌اند:

«هر جا که قصه، قصۀ زور است، یا حسین»

 

اولین نظر را ارسال کنید
 
فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×
ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×