مشخصات شعر

دادخواه خون خدا

ای بر فراز چرخ، رسیده خروشتان

بر طوفان نوح کرده به پا، جنب  و جوشتان

 

پیوسته بود بار ولایت به دوشتان

من مهدی‌ام که ناله‌ام آید به گوشتان

 

بیش از هزار سال گذشته ز غربتم

جانم به لب رسیده از این طول غیبتم

 

یک خلق با منند و ندانند کیستم

قومی‌ شدند منکر و گویند نیستم

 

بیش از هزار سال غریبانه زیستم

چون مادرم به کوه و بیابان گریستم

 

من وارث غریب غریب مدینه‌ام

فریاد بی صداست نفس‌ها به سینه‌ام

 

نسل جوان که دیدۀ مهدی است سویتان

ای کوثر ولایت ما در سبویتان

 

با ماست در عیان و نهان گفتگویتان

در هر نفس ظهور من است آرزویتان

 

دست دعا بلند به سوی خدا کنید

ریزید اشک و بر فرج من دعا کنید

 

دشمن حقیر عزّت و مجد و غرورتان

فریاد ماست زمزمۀ سوز و شورتان

 

فتح و ظفر تجلّی فیض حضورتان

تابیده در سراسر اسلام نورتان

 

قرآن غریب و در طلب یاری شماست

مهدی در انتظار وفاداری شماست

 

من کشتی نجاتم و در گل نشسته‌ام

من یوسف و ز دوری یعقوب خسته‌ام

 

من داغدار مادر پهلو شکسته‌ام

در طول غیبتم به شما چشم بسته‌ام

 

عمری به سینه حبس شده دادهای من

داد شماست پاسخ فریادهای من

 

روزی که چشم آل محمّد به خون نشست

روزی که دست جدّ مرا دست فتنه بست

 

روزی که دست مادر مظلومه‌ام شکست

روزی که رفت محسن شش ماهه‌اش زدست

 

در اوج گریه گرم دعا بود مادرم

بالله قسم به یاد شما بود مادرم

 

آماده تا که روز ظهورم فرا رسد

فریاد من زکعبه به خلق خدا رسد

 

پیغامم از مدینه به اهل ولا رسد

در سامرا و در نجف و کربلا رسد

 

آنجا نوید وصل به خلق جهان دهم

بر شیعه قبر مادر خود را نشان دهم

 

آماده، ‌ای تمام جوانان پاک جان

آماده، ‌ای همه سپه صاحب الزّمان

 

آماده، ‌ای سرشک من از چشم تان روان

آماده، ‌ای به مکتب ما داده امتحان

 

ترک گناه و پیروزی از ما عبادت است

این بهترین مسیر جهاد و شهادت است

 

لبّیک ‌ای به سینۀ یاران خروش تو

لبّیک ‌ای تمام نداها به گوش تو

 

لبّیک ‌ای حیات بشر جرعه نوش تو

لبّیک ‌ای لوای حسینی به دوش تو

 

ای قطره قطره خون دل ما، جواب تو

ایثار ماست منتظر انقلاب تو

 

تو دادخواه خون خدایی، بیا بیا

تو آخرین چراغ هدایی، بیا بیا

 

تو زنگ غم ز سینه زدایی، بیا بیا

تو نجل سیّد الشّهدایی، بیا بیا

 

عالم دهد ندات که الغوث و الامان

عجّل علی ظهورک یا صاحب الزّمان

 

دادخواه خون خدا

ای بر فراز چرخ، رسیده خروشتان

بر طوفان نوح کرده به پا، جنب  و جوشتان

 

پیوسته بود بار ولایت به دوشتان

من مهدی‌ام که ناله‌ام آید به گوشتان

 

بیش از هزار سال گذشته ز غربتم

جانم به لب رسیده از این طول غیبتم

 

یک خلق با منند و ندانند کیستم

قومی‌ شدند منکر و گویند نیستم

 

بیش از هزار سال غریبانه زیستم

چون مادرم به کوه و بیابان گریستم

 

من وارث غریب غریب مدینه‌ام

فریاد بی صداست نفس‌ها به سینه‌ام

 

نسل جوان که دیدۀ مهدی است سویتان

ای کوثر ولایت ما در سبویتان

 

با ماست در عیان و نهان گفتگویتان

در هر نفس ظهور من است آرزویتان

 

دست دعا بلند به سوی خدا کنید

ریزید اشک و بر فرج من دعا کنید

 

دشمن حقیر عزّت و مجد و غرورتان

فریاد ماست زمزمۀ سوز و شورتان

 

فتح و ظفر تجلّی فیض حضورتان

تابیده در سراسر اسلام نورتان

 

قرآن غریب و در طلب یاری شماست

مهدی در انتظار وفاداری شماست

 

من کشتی نجاتم و در گل نشسته‌ام

من یوسف و ز دوری یعقوب خسته‌ام

 

من داغدار مادر پهلو شکسته‌ام

در طول غیبتم به شما چشم بسته‌ام

 

عمری به سینه حبس شده دادهای من

داد شماست پاسخ فریادهای من

 

روزی که چشم آل محمّد به خون نشست

روزی که دست جدّ مرا دست فتنه بست

 

روزی که دست مادر مظلومه‌ام شکست

روزی که رفت محسن شش ماهه‌اش زدست

 

در اوج گریه گرم دعا بود مادرم

بالله قسم به یاد شما بود مادرم

 

آماده تا که روز ظهورم فرا رسد

فریاد من زکعبه به خلق خدا رسد

 

پیغامم از مدینه به اهل ولا رسد

در سامرا و در نجف و کربلا رسد

 

آنجا نوید وصل به خلق جهان دهم

بر شیعه قبر مادر خود را نشان دهم

 

آماده، ‌ای تمام جوانان پاک جان

آماده، ‌ای همه سپه صاحب الزّمان

 

آماده، ‌ای سرشک من از چشم تان روان

آماده، ‌ای به مکتب ما داده امتحان

 

ترک گناه و پیروزی از ما عبادت است

این بهترین مسیر جهاد و شهادت است

 

لبّیک ‌ای به سینۀ یاران خروش تو

لبّیک ‌ای تمام نداها به گوش تو

 

لبّیک ‌ای حیات بشر جرعه نوش تو

لبّیک ‌ای لوای حسینی به دوش تو

 

ای قطره قطره خون دل ما، جواب تو

ایثار ماست منتظر انقلاب تو

 

تو دادخواه خون خدایی، بیا بیا

تو آخرین چراغ هدایی، بیا بیا

 

تو زنگ غم ز سینه زدایی، بیا بیا

تو نجل سیّد الشّهدایی، بیا بیا

 

عالم دهد ندات که الغوث و الامان

عجّل علی ظهورک یا صاحب الزّمان

 

اولین نظر را ارسال کنید
 
فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×
ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×