مشخصات شعر

بعد تو، من شعله شدم، سوختم

گرچه در آغوش کشیدم تو را

گریه چنان شد که ندیدم تو را

 

اکبر و اصغر همگی کوثرند

لیک من تشنه گزیدم تو را

 

چون به لبت چوب حراجی زدند

آب شدم تا که خریدم تو را

 

هست خضابم همه خون تا مباد

شرم دهد موی سپیدم تو را

 

بود نفس در تن و از دست شمر

آه که بیرون نکشیدم تو را

 

بعد تو، من شعله شدم، سوختم

آب شدم لیک ندیدم تو را

 

پاسخ معنی بده زآن لب حسین

دوش صدا کرد شنیدم تو را

 

بعد تو، من شعله شدم، سوختم

گرچه در آغوش کشیدم تو را

گریه چنان شد که ندیدم تو را

 

اکبر و اصغر همگی کوثرند

لیک من تشنه گزیدم تو را

 

چون به لبت چوب حراجی زدند

آب شدم تا که خریدم تو را

 

هست خضابم همه خون تا مباد

شرم دهد موی سپیدم تو را

 

بود نفس در تن و از دست شمر

آه که بیرون نکشیدم تو را

 

بعد تو، من شعله شدم، سوختم

آب شدم لیک ندیدم تو را

 

پاسخ معنی بده زآن لب حسین

دوش صدا کرد شنیدم تو را

 

اولین نظر را ارسال کنید
 
فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×
ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×