مشخصات شعر

گریه‌کن‌های غم کرببلا را عفو کن

سفره‌ دارد جمع می‌‌‌گردد، گدا را عفو کن

باز هم خوبی کن و این مبتلا را عفو کن

 

دیگر از این توبه‌‌ها دارم خجالت می‌‌‌کشم

یا رب این شرمندۀ غرق خطا را عفو کن

 

بر در این خانه من بهر امیدی آمدم

پس نگیر از من تو این حال و هوا را، عفو کن

 

دست خالی آمدم، با دست خالی می‌‌‌روم

یا کریم این روسیاه بی نوا را عفو کن

 

پیش مردم آبروی بنده‌ات را حفظ کن

خوب و بد، در هم بخر، ‌ای یار، ما را عفو کن

 

جان آقای خراسان، جان سلطان غریب

هم وطن‌های علی، موسی الرضا را عفو کن

 

من گنهکار و تویی غفار، یا رب الحسین

جان اربابم بیا این بنده‌‌ها را عفو کن

 

بوده‌ام این روز‌ها مصداق فابک للحسین

گریه‌کن‌های غم کرببلا را عفو کن

 

جان آنکه دست و پا می‌‌‌زد به زیر تیغ و تیر

حرّ توبه کردۀ بی ادعا را عفو کن

 

گریه‌کن‌های غم کرببلا را عفو کن

سفره‌ دارد جمع می‌‌‌گردد، گدا را عفو کن

باز هم خوبی کن و این مبتلا را عفو کن

 

دیگر از این توبه‌‌ها دارم خجالت می‌‌‌کشم

یا رب این شرمندۀ غرق خطا را عفو کن

 

بر در این خانه من بهر امیدی آمدم

پس نگیر از من تو این حال و هوا را، عفو کن

 

دست خالی آمدم، با دست خالی می‌‌‌روم

یا کریم این روسیاه بی نوا را عفو کن

 

پیش مردم آبروی بنده‌ات را حفظ کن

خوب و بد، در هم بخر، ‌ای یار، ما را عفو کن

 

جان آقای خراسان، جان سلطان غریب

هم وطن‌های علی، موسی الرضا را عفو کن

 

من گنهکار و تویی غفار، یا رب الحسین

جان اربابم بیا این بنده‌‌ها را عفو کن

 

بوده‌ام این روز‌ها مصداق فابک للحسین

گریه‌کن‌های غم کرببلا را عفو کن

 

جان آنکه دست و پا می‌‌‌زد به زیر تیغ و تیر

حرّ توبه کردۀ بی ادعا را عفو کن

 

اولین نظر را ارسال کنید
 
فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×
ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×