مشخصات شعر

روح زخمی

همین که روح زخمی‌ات، سبک شد از لباس‌ها

زدند روی دستشان، مکاشفه شناس‌ها

 

چه سایه‌های مبهمی نشسته زیر پلک تو

چه کرده با ظرافتت، غرور ناسپاس‌ها

 

به وقت غسل همچنان، گوش تو زنگ می‌زند

تو را رها نمی‌‌کند هنوز این تماس‌ها

 

جان سه تا امام را به لب رسانده‌ای، مرو!

توجهی نمی‌‌کنی چرا به التماس‌ها؟

 

جز پر قو چه بستری مطابق است با تنت؟

بیم خراش دارم از خواب تو روی یاس‌ها

 

برو ولی حلال کن، جهان مزاحم تو شد

به درک تو نمی‌‌رسد شعور آس و پاس‌ها

 

خدا در بهشت را محو کند، نبینی‌اش

مباد باز در دلت زنده شود هراس‌ها

 

به یاد قبر مخفی‌ات چو ابر گریه می‌کنم

گاه که می‌روم سر مزار ناشناس‌ها

 

تو درد و روضه نیستی، تو راز آفرینشی

تو را زدند کافران پرت شود حواس‌ها

 

روح زخمی

همین که روح زخمی‌ات، سبک شد از لباس‌ها

زدند روی دستشان، مکاشفه شناس‌ها

 

چه سایه‌های مبهمی نشسته زیر پلک تو

چه کرده با ظرافتت، غرور ناسپاس‌ها

 

به وقت غسل همچنان، گوش تو زنگ می‌زند

تو را رها نمی‌‌کند هنوز این تماس‌ها

 

جان سه تا امام را به لب رسانده‌ای، مرو!

توجهی نمی‌‌کنی چرا به التماس‌ها؟

 

جز پر قو چه بستری مطابق است با تنت؟

بیم خراش دارم از خواب تو روی یاس‌ها

 

برو ولی حلال کن، جهان مزاحم تو شد

به درک تو نمی‌‌رسد شعور آس و پاس‌ها

 

خدا در بهشت را محو کند، نبینی‌اش

مباد باز در دلت زنده شود هراس‌ها

 

به یاد قبر مخفی‌ات چو ابر گریه می‌کنم

گاه که می‌روم سر مزار ناشناس‌ها

 

تو درد و روضه نیستی، تو راز آفرینشی

تو را زدند کافران پرت شود حواس‌ها

 

اولین نظر را ارسال کنید
 
فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×
ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×