مشخصات شعر

بوسه به خنجر

سر که به بستر گذاشت حضرت زینب

بر همه جا سر گذاشت حضرت زینب

 

جای پدر تیغ خورد و جای حسینش

بوسه به خنجر گذاشت حضرت زینب

 

توی خیالش برای خانۀ زهرا

یک در دیگر گذاشت حضرت زینب

 

شربت شیرین به جای زهر هلاهل

پیش برادر گذاشت حضرت زینب

 

سوخت لبانش، برید رشتۀ جانش

لب که به حنجر گذاشت حضرت زینب

 

مشک عمو را گرفت و توی خیالش

بر لب اصغر گذاشت حضرت زینب

 

آه، غروب دهم بدون ابالفضل

دست به معجر گذاشت حضرت زینب

 

روی زمین بار سخت قافله‌ای را

بی علی اکبر گذاشت حضرت زینب

 

بوسه به خنجر

سر که به بستر گذاشت حضرت زینب

بر همه جا سر گذاشت حضرت زینب

 

جای پدر تیغ خورد و جای حسینش

بوسه به خنجر گذاشت حضرت زینب

 

توی خیالش برای خانۀ زهرا

یک در دیگر گذاشت حضرت زینب

 

شربت شیرین به جای زهر هلاهل

پیش برادر گذاشت حضرت زینب

 

سوخت لبانش، برید رشتۀ جانش

لب که به حنجر گذاشت حضرت زینب

 

مشک عمو را گرفت و توی خیالش

بر لب اصغر گذاشت حضرت زینب

 

آه، غروب دهم بدون ابالفضل

دست به معجر گذاشت حضرت زینب

 

روی زمین بار سخت قافله‌ای را

بی علی اکبر گذاشت حضرت زینب

 

اولین نظر را ارسال کنید
 
فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×
ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×