مشخصات شعر

نخستین آیه از آیات کوثر

شب میلاد خود عشق پیمبر بوده‌ای حتماً

علی دیگری در حدّ حیدر بوده‌ای حتماً

 

نخستین جلوۀ حیدر در این منظومه‌ای یعنی

نخستین آیه از آیات کوثر بوده‌ای حتماً

 

به روی دست مادر با سلاح گریه‌ات گویا

شبیه آفتابی روی منبر بوده‌ای حتماً

 

من از روی چنان ماه تو فهمیدم دم مغرب

برای روزه چون الله اکبر بوده‌ای حتماً

 

اگر چه سفره می‌انداختی با طرز برخوردت

میان سائلان هم شاه پرور بوده‌ای حتماً

 

اگر که با لب تشنه به دنیا آمدی آقا

از آن شب چشم در راه برادر بوده‌ای حتماً

 

نخستین آیه از آیات کوثر

شب میلاد خود عشق پیمبر بوده‌ای حتماً

علی دیگری در حدّ حیدر بوده‌ای حتماً

 

نخستین جلوۀ حیدر در این منظومه‌ای یعنی

نخستین آیه از آیات کوثر بوده‌ای حتماً

 

به روی دست مادر با سلاح گریه‌ات گویا

شبیه آفتابی روی منبر بوده‌ای حتماً

 

من از روی چنان ماه تو فهمیدم دم مغرب

برای روزه چون الله اکبر بوده‌ای حتماً

 

اگر چه سفره می‌انداختی با طرز برخوردت

میان سائلان هم شاه پرور بوده‌ای حتماً

 

اگر که با لب تشنه به دنیا آمدی آقا

از آن شب چشم در راه برادر بوده‌ای حتماً

 

اولین نظر را ارسال کنید
 
فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×
ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×