مشخصات شعر

چار خورشید است بر انگشتر دست بقیع

چار تا گل چونکه درهم شد گلابش بهتر است
با همین توجیه، این وادی شرابش بهتر است

 

چار خورشید است بر انگشتر دست بقیع
اینچنین جنس نگینش از رکابش بهتر است

 

در کرم، در علم، در بحث صبوری، در اصول
مطلب این خاک از جلد کتابش بهتر است

 

کو ضریح و کو حرم؟اینجا فقط جاییست که
غالبا طرح سؤالش از جوابش بهتر است

 

تا بفهمی ماجرای کوچه را مثل حسن
اصلا اینجا در زیارت اضطرابش بهتر است

 

مرقد و گلدسته‌ها خوبند اما نزد ما
کوری چشم عدو اینجا خرابش بهتر است

 

هرچه سوزان باشد و هر قدر با شدت بقیع
از زمین کربلا که آفتابش بهتر است

 

گرچه مانع می‌شود اما به دستی بسته نیست
اینچنین از شام و از کوفه طنابش بهتر است

 

حرف‌ها را می‌زنند، اما سری بر نیزه نیست
پس شنیدن گاه از دیدن عذابش بهتر است

 

گرچه می‌گردد کباب از حرف، قلب ما ولی
مجلس اینجا از آن مجلس کبابش بهتر است

 

چار خورشید است بر انگشتر دست بقیع

چار تا گل چونکه درهم شد گلابش بهتر است
با همین توجیه، این وادی شرابش بهتر است

 

چار خورشید است بر انگشتر دست بقیع
اینچنین جنس نگینش از رکابش بهتر است

 

در کرم، در علم، در بحث صبوری، در اصول
مطلب این خاک از جلد کتابش بهتر است

 

کو ضریح و کو حرم؟اینجا فقط جاییست که
غالبا طرح سؤالش از جوابش بهتر است

 

تا بفهمی ماجرای کوچه را مثل حسن
اصلا اینجا در زیارت اضطرابش بهتر است

 

مرقد و گلدسته‌ها خوبند اما نزد ما
کوری چشم عدو اینجا خرابش بهتر است

 

هرچه سوزان باشد و هر قدر با شدت بقیع
از زمین کربلا که آفتابش بهتر است

 

گرچه مانع می‌شود اما به دستی بسته نیست
اینچنین از شام و از کوفه طنابش بهتر است

 

حرف‌ها را می‌زنند، اما سری بر نیزه نیست
پس شنیدن گاه از دیدن عذابش بهتر است

 

گرچه می‌گردد کباب از حرف، قلب ما ولی
مجلس اینجا از آن مجلس کبابش بهتر است

 

اولین نظر را ارسال کنید
 
فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×
ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×