مشخصات شعر

نام تو علی است

بر دور تو ماه تاب باید بخورد

بر صورت تو نقاب باید بخورد

 

هفتاد و دو صفحه عشق امضاش تویی

انگشت تو بر کتاب باید بخورد

 

این تیر خمار تا به مستی برسد

از حنجره ات شراب باید بخورد

 

هر جور حساب کرده نام تو علی است

با فرض بر این حساب، باید بخورد

 

از نوع کشیدن کمان معلوم است

با شدت و با شتاب باید بخورد

 

پاسخ به سوال تشنگی تیر نبود

پرسش که به این جواب باید بخورد؟

 

یک عمر پس از تو غصه‌ات را مادر

با این جگر کباب باید بخورد

 

آب آمده و رباب بی تاب تر است

بعد از تو چگونه آب باید بخورد؟

 

بعد از تو که نور چشم مادر بودی

بر صورتش آفتاب باید بخورد

 

نام تو علی است

بر دور تو ماه تاب باید بخورد

بر صورت تو نقاب باید بخورد

 

هفتاد و دو صفحه عشق امضاش تویی

انگشت تو بر کتاب باید بخورد

 

این تیر خمار تا به مستی برسد

از حنجره ات شراب باید بخورد

 

هر جور حساب کرده نام تو علی است

با فرض بر این حساب، باید بخورد

 

از نوع کشیدن کمان معلوم است

با شدت و با شتاب باید بخورد

 

پاسخ به سوال تشنگی تیر نبود

پرسش که به این جواب باید بخورد؟

 

یک عمر پس از تو غصه‌ات را مادر

با این جگر کباب باید بخورد

 

آب آمده و رباب بی تاب تر است

بعد از تو چگونه آب باید بخورد؟

 

بعد از تو که نور چشم مادر بودی

بر صورتش آفتاب باید بخورد

 

اولین نظر را ارسال کنید
 
فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×
ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×